Juleafslutning 2016 blev holdt på Sulkendrup Mølle

Mange mødte op, og nogle krøb ind i gravhøjen overfor møllen

Kongernes Jelling - Danmarkshistorie og verdensarv

Dato: Søndag d. 23. april 2017
Tid: Kl. 11:00. (museet er åbent fra kl.10 - 17)
Mødested: Gormsgade 23, 7300 Jelling
Turguide: Anders Harling Lykke
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen
HUSK: Madpakke (Der forefindes café, som primært sælger kolde og varme drikke), støvler og varmt tøj

Vi besøger Kongernes Jelling - Nationalmuseets oplevelsescenter, der byder på en digital sanseoplevelse med vikingernes liv og levned som omdrejningspunkt. Fra museets tagterrasse kan vi tillige få et overblik over monumentområdet og se, hvordan Jelling så ud for 1000 år siden. Monumentområdet, der blev skabt i 2013, er en markering af en gi-gantisk palisade, skibssætning og huse fra Haralds tid - samt naturlig-vis de to høje og stenene, som i dag er beskyttet af glas. Området er optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 1994.
Livet på lavt vand i Kertinge Nor

Onsdag den 7. september 2016
Med biolog Gorm Rønved Larsen
Her fandt man bl.a. "søpung", som ses på billedet herunder:


Kære foreningsmedlemmer

 

Gennem årene har jeg haft mange gode oplevelser på foreningens ekskursioner. Derfor glæder det mig også, at der på generalforsamlingen var stemning for at fortsætte foreningen.

  På det konstituerende bestyrelsesmøde i Naturhistorisk Forening for Fyn blev jeg formand. Det er en opgave, jeg ser frem til at påtage mig i den gamle hæderkronede forening. Når jeg ser tilbage på rækken af tidligere formænd og -kvinder føler jeg en ærbødighed overfor tillidshvervet, men også et tungt ansvar for at bringe foreningen frem til sit 100 års jubilæum. Men heldigvis kan det ske i samarbejde med en engageret bestyrelse, som konstituerede sig således:

 
Formand: Preben Nielsen
Næstformand : Anders Lykke
Kasserer: Steen Lauritsen
Sekretær: Bente Lambertsen
Webmaster: Ole Fredslund-Hansen
Medlemmer: Birthe Rosholt
Flemming Christiansen
Suppleant: Leif Laursen

Bestyrelsen har forsøgt at sammensætte et spændende program for foråret og har allerede efterårsprogrammet i støbeskeen. Bestyrelsesmødet bar heldigvis præg af både et engagement og en entusiasme for at arrangere spændende ekskursioner for foreningens medlemmer - både de traditionelle og mere nyskabende. Jeg håber, at det falder i medlemmernes smag. Ellers er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. Også hvis I har ønsker til nye ekskursioner.

  Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er Fyns største forening, og at vi gennem en længere årrække har oplevet en medlemstilbagegang. Den udvikling skal vi have vendt. Ikke sådan at vi skal være størst på Fyn, men de ekskursioner, som vi udbyder, skal fortsat have en høj kvalitet.

Trods medlemstilbagegangen betyder det dog ikke, at vi er en fattig forening. Vi har en pæn kassebeholdning takket være de foregående bestyrelsers fornuftige dispositioner og ikke mindst takket være Jørgen Frandsens store indsats. Det bliver nu Steen Lauritsens opgave at sidde tungt på pengekassen, så vi ikke formøbler formuen væk. Men dog ikke tungere end at vi kan bruge foreningens formue til glæde og gavn for foreningens medlemmer. Det gør vi bl.a. ved at yde et tilskud til Romsøturen, så overfarten bliver billigere. Desuden betaler vi entreen til Møntergården. På efterårsturen til medicinhaven på Langeland betaler vi også entréen for foreningens medlemmer. En af de andre ændringer Steen har foretaget, er at skifte bank. Det har bl.a. reduceret vores udgifter til gebyrer m.m.

  Et fællestræk for foreningens medlemmer er, at vi sætter pris på gode naturoplevelser, hvor et fagligt udbytte er i højsædet, naturligvis i et hyggeligt selskab. Et andet fællestræk er, at vi gerne deler vores oplevelser og viden om naturen med andre. Derfor skal vi også have spredt kendskabet til foreningen til ligesindede. Her forsøger vi at være med på den digitale bølge. Ole styrer vores hjemmeside og sikrer, at informationer om foreningen, turprogrammet og andet er til rådighed og opdateret. På længere sigt vil vi gerne gøre mere ud af hjemmesiden, men vi kan ikke nå alt på en gang. Vi har også oprettet en facebookgruppe til foreningen. Indtil videre er gruppen kun åben for foreningens medlemmer. Tanken er, at bruge gruppen til at sprede kendskabet til foreningen og på lidt længere sigt at udnytte den til at udveksle informationer om den fynske natur. Jeg vil opfordre dig til at tilmelde dig gruppen, så vi kan afprøve om gruppen har en berettigelse.

  Et af de nye tiltag vi drøftede i bestyrelsen var foredrag. Det er indeholdt i foreningens virkemidler og har tidligere være brugt i foreningen. Den tradition overvejer vi at genoptage. Selv om naturen ligger i dvale i de mørke og kolde vintermåneder, behøver foreningen jo ikke gøre det. Vi forestiller os, at foredragene bl.a. kunne bruges som oplæg til nogle af året ekskursioner. Naturligvis kunne foredragene også bidrage til at gøre os klogere på aktuelle emner og problemstillinger. Forslag og ideer til foredrag modtages meget gerne.

  I bestyrelsen glæder vi os til at se jer på ekskursioner

  Preben Nielsen